Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Helyi iparűzési adó

Helyi iparűzési adóbevallások fogadása és feldolgozása Hódmezővásárhely illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

 

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Nagy Tibor (62) 530-156 nagytibor@hodmezovasarhely.hu
dr. Török Krisztina Zsanett (62) 530-197 torokzsanett@hodmezovasarhely.hu
Kurucz Roland (62) 530-197 kuruczroland@hodmezovasarhely.hu

 

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közgazdasági Iroda, Adócsoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Ügyfélszolgálat Földszint 13/A

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 - 17:00
Kedd 8:00 - 16:00
Szerda 8:00 - 12:00
Csütörtök 8:00 - 16:00
Péntek 8:00 - 12:00

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

 

2019. júniusától kezdődően az E-Önkormányzat portál az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne, amely az alábbi linken érhető el: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap. Ezzel együtt az Önkormányzat által korábban fejlesztett és publikált ÁNYK-s nyomtatványok használatát megszüntettük. Természetesen a helyi iparűzési adóbevallások benyújtására szolgáló Nemzeti Adó- és Vámhivatal által biztosított HIPA jelű nyomtatványok továbbra is használhatók.

A helyi iparűzési adóbevallásokat az E-önkormányzati portálon az alábbi módon érheti el:

A portálra történő bejelentkezést követően a települések közül válassza ki Hódmezővásárhelyt, majd kattintson az ÜGYINDÍTÁS gombra. Ezt követően ki kell választania az eljárás módját, majd az ÁGAZAT pontban az adóügyeket, és az ÜGYTÍPUSBAN pedig a helyi iparűzési adót. Az ŰRLAP KERESÉS gomb megnyomását követően az űrlapok listájából kiválaszthatja a kitölteni kívánt bevallást. Az ONLINE KITÖLTÉS lehetőséget választva megkezdheti az űrlap adatainak kitöltését, és az ŰRLAP ELŐNÉZET funkcióval pedig lehetősége van PDF formátumban megtekinteni az adott nyomtatványt.

 

Dokumentumok neveÁNYKPDF
Helyi iparűzési adó bevallás 2016 kitöltési útmutató  
Helyi iparűzési adó bevallás 2017 kitöltési útmutató  

Helyi iparűzési adó bevallás 2018 kitöltési útmutató

 

Helyi iparűzési adó bevallás 2019 kitöltési útmutató

 
Adóelőleg mérséklés  
Állandó meghatalmazás     

 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata


Fontosabb jogszabályok:

  • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (továbbiakban Art.), 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról, 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
  • 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól (továbbiakban Eüsztv.)
  • 1990. évi C. törvény a helyi adókról (továbbiakban Htv.)
  • A helyi iparűzési adóról szóló 32/1991. (12.16.) Kgy. sz. rendelet, a helyi iparűzési adóról és a helyi adókkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 26/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 
  • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (továbbiakban Szja tv.)
  • 2000. évi C. törvény a számvitelről

A bevallásokat az adóévben hatályos jogszabályok alapján kell elkészíteni, melyek elérhetők a Nemzeti Jogszabálytárban (njt.hu)

A helyi iparűzési adóról és a helyi adókkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 26/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet csupán az adó mértékét és a rendelet alapján nyújtható mentességet szabályozza, így az iparűzési adóval kapcsolatos minden más kérdésnél (pl. ki az alanya, mi a tárgya, mikor keletkezik és szűnik meg az adókötelezettség, hogyan kell meghatározni az adó és az adóelőleg alapját, stb.) a Htv. ide vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni.

 

A helyi iparűzési adó mértéke:

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Illetékességi területén az adóalap 2%-a.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000 forint.

 

Adómentesség:

2016. adóévtől kezdődően mentes az iparűzési adó alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, feltéve, ha annak vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. 

 

A helyi iparűzési adó megfizetése:

Fő szabály szerint a helyi iparűzési adó adóelőleget az adózó félévi részletekben az adóév március 15.-éig, illetve szeptember 15.-éig köteles fizetni. Az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére (”feltöltésre”) kötelezett vállalkozónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.

Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napját követő hó 15. napjáig kell megfizetni.

A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-éig köteles megfizetni, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

 

Iparűzési adó beszedési számla száma: 50440016-10030840

IBAN: HU1350440016-10030840

 

Bevallás benyújtásának módja:

Az Eüsztv. szerinti gazdálkodó szervezet (pl. gazdasági társaság, egyéni vállalkozó) adózónak a honlapon az e-ügyintézés menüpontban leírt módon elektronikusan kell az adóbevallást a polgármesteri hivatal adócsoportjához benyújtania az adóévet követő év május 31-ig. Az eltérő üzleti évet választó adózók esetében az adóbevallás napja az adóév utolsó napját követő 150. nap. Más adózó (pl. őstermelő) a bevallási nyomtatványt a honlapról letöltheti, és papíralapon is benyújthatja a polgármesteri hivatal adócsoportjához.

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

A bevallás benyújtása díj- és illetékmentes.

 

Az ügyintézés határideje:

Az ügyintézés határideje a bevallás benyújtásának határidejétől számított 30 nap, ezen időszakon belül kerül sor az adóbevallás feldolgozására. A határidőn túl, vagy az adóhatóság felszólítása nyomán benyújtott adóbevallás esetén az ügyintézési határidő a bevallás beérkezése napjától számítódik.

 

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

Az eljáró hatóság köteles gondoskodni a megismert személyes adatok, adótitok védelméről, titkosságuk megőrzéséről. Az adóhatóság kötelessége, hogy ezek az adatok ne juthassanak illetéktelen személyek tudomására. Azonban feladatai ellátása érdekében, jogosult megismerni és kezelni törvényben meghatározott adatokat, amelyeket csak akkor továbbíthat más szervnek, ha ezt számára törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárul.

Eseménynaptár

Közelgő határidők

Kiállítás Kiss Lajos néprajzkutató, múzeumigazgató emlékére 2020. január 23. 17:00 - 2020. szeptember 27. 17:00
Eifert János fotóművész: VISSZAPILLANTÁS (1964-2020) 2020. február 23. - 2020. augusztus 30.
Dömötör Mihály: Metamorfózis (fotókiállítás) 2020. március 10. 18:00 - 2020. szeptember 15. 17:00

Ügyfélfogadási rend

Járási Hivatal

Online időpontfoglalás

Online időpontfoglalás