Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerint

  • a gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145 %-át (jelenleg 41.325,- Ft) – ha a gyermeket egyedülálló szülő, ill. már törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos,
  • az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135 %-át (jelenleg 38.475,- Ft) a fenti felsorolás alá nem tartozó esetben, 

feltéve, hogy az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott mértéket.

Tovább

Rendkívüli települési támogatás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének a települési támogatásról szóló 12/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete értelmében:

Rendkívüli települési támogatás annak a személynek nyújtható, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások, illetve a családban nevelkedő gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul. 

Tovább

Köztemetés

Az elhunyt személynek közköltségen történő eltemettetéséről kell gondoskodni a halálesetről való tudomást szerzést követő 30 napon belül, ha Hódmezővásárhely közigazgatási területén hunyt el és

  • nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy vagy, 
  • az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 
Tovább

Eseménynaptár

Közelgő határidők

Ügyfélfogadási rend

Járási Hivatal

Online időpontfoglalás

Online időpontfoglalás