Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Adóbejelentkezés

Helyi adó bejelentkezési lap fogadásának és feldolgozásának támogatása

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Kurucz Roland (62) 530-197 kurucz.roland@hodmezovasarhely.hu
Nagy Tibor (62) 530-156 nagy.tibor@hodmezovasarhely.hu
dr. Török Krisztina Zsanett (62) 530-197 torok.zsanett@hodmezovasarhely.hu

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közgazdasági Iroda, Adócsoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Ügyfélszolgálat 6-os ablak

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 - 17:00
Kedd 8:00 - 16:00
Szerda 8:00 - 12:00
Csütörtök 8:00 - 16:00
Péntek 8:00 - 12:00

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány neveÁNYKPDF
Helyi adó bejelentkezési lap  

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

A magánszemélyek és egyéni vállalkozók kötelesek bejelenteni a helyi adóhatósághoz az önadózás és adóbeszedés útján megállapított adók esetén az adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (kommunális adó, telekadó, építményadó).

A bejelentkezés benyújtása csak az adóalany adatai törvényben megállapított körének rögzítését szolgálja, nem mentesíti az adózót az egyes adónemekre előírt bevallási, adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségei kötelezettség alól.

Az egyes adónemekre vonatkozó bevallásokkal kapcsolatos információk megtalálhatók az adott adónemről szóló elektronikus tájékoztatóban.

Hol és hogyan kell benyújtani a bejelentkezést?

A kitöltött és aláírt helyi adó bejelentkezési nyomtatványt a polgármesteri hivatal adócsoportjához kell benyújtani két példányban, adókötelezettség keletkezésétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül. A bejelentkezést az adószámmal rendelkező adózónak az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványona honlpaon közzétett számítógépes program segítségével elektronikus úton kell teljesítenie. Adószámmal nem rendelekező adózó írásban is benyújthatja bejelentkezési lapját.

Az ügyintézés határidejéről:

Mivel a bejelentkezés nem jelent adóbevallást, az ügyintézés pusztán az adatok rögzítését jelenti a helyi adóhatóságnál, amelyet az a benyújtástól számított 30 napon belül elvégez.

A jogorvoslati lehetőségekről:

Tekintettel arra, hogy a bejelentkezés alapján adókivetés nem történik, az adózóra kötelező erejű döntés nem születik, értelemszerűen a jogorvoslat sem lehetséges.

Az alkalmazott jogszabályokról:

  • az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen a 19., 24-30. §-ai. 

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

Az eljáró hatóság köteles gondoskodni a megismert személyes adatok védelméről, titkosságuk megőrzéséről. Az adóhatóság kötelessége, hogy ezek az adatok ne juthassanak illetéktelen személyek tudomására. Azonban feladatai ellátása érdekében, jogosult megismerni és kezelni törvényben meghatározott adatokat, amelyeket csak akkor továbbíthat más szervnek, ha ezt számára törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárul.

A törvény értelmében ha adótitoknak minősülő adatokat illetően az adóhatóság valamely alkalmazottja, vagy bármely, az eljárásba bevont szakértő megsérti a titoktartási kötelezettségét akkor, ha a megismert adótitkot vagy más titkot alapos ok nélkül illetéktelen személy részére hozzáférhetővé teszi, felhasználja vagy közzéteszi.

Az adótitkot az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 53-55. §-ai szabályozzák.

Eseménynaptár

Közelgő határidők

Kiállítás Kiss Lajos néprajzkutató, múzeumigazgató emlékére 2020. január 23. 17:00 - 2020. szeptember 27. 17:00
Eifert János fotóművész: VISSZAPILLANTÁS (1964-2020) 2020. február 23. - 2020. augusztus 30.
Dömötör Mihály: Metamorfózis (fotókiállítás) 2020. március 10. 18:00 - 2020. szeptember 15. 17:00

Ügyfélfogadási rend

Járási Hivatal

Online időpontfoglalás

Online időpontfoglalás