Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Adónaptár

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatához fizetendő adókat banki átutalással vagy a Polgármesteri Hivatal házi pénztárában,  a 3A (korábbi nevén Pillér) Takarékszövetkezet illetve a Magyar Takarékbank pénztárában történő készpénzbefizetéssel lehet teljesíteni. Készpénz-átutalási megbízást (sárga csekket) nem küldünk.

Minden itt felsorolt határidő esetében (az iparűzési adót kivéve, amely esetén a NAV-hoz is lehetőség van a bevallás benyújtására) az önkormányzati adóhatósághoz kell beadni a  bevallást és megfizetni az adót!

Adónaptár 2018.

DátumHatáridőhöz kapcsolódó feladat:
január 15. Építményadó:
– reklámhordozó utáni adatbejelentés
február 15. Iparűzési adó: KATA-alany Htv. 39/B. § (3) bek. szerinti egyszerűsített adóalap választása, arról való lemondás bejelentése
február 25. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: előző év alapján levont adóról a kifizető (gazdálkodó szervezet vagy vállalkozó bérlő) bevallása
március 16. Építményadó:
– ipari és kereskedelmi célra használt építmények (műhely, raktár, iroda, üzlet, egyéb) után az éves adó 1. felének megfizetése
– magánszemély lakás, garázs, üdülő és egyéb (nem ipari vagy kereskedelmi) építménye után az éves adó 1. negyedének megfizetése
Telekadó: éves adó 1. felének megfizetése
Gépjárműadó: éves adó 1. felének megfizetése
Iparűzési adó: adóelőleg megfizetése, KATA első részletének megfizetése
március 20. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: bérbeadó magánszemély bevallása (ha a bérlőnek nem kell bevallania)
április 2. Talajterhelési díj:
– bevallás
– 1. részlet megfizetése
május 31. Iparűzési adó:
– bevallás
– végleges adó és a már befizetett adóelőleg különbözetének megfizetése
június 15. Építményadó:
– magánszemély lakás, garázs, üdülő és egyéb (nem ipari vagy kereskedelmi) építménye után az éves adó 2. negyedének megfizetése
szeptember 17. Építményadó:
– ipari és kereskedelmi célra használt építmények (műhely, raktár, iroda, üzlet, egyéb) után az éves adó 2. felének megfizetése
– magánszemély lakás, garázs, üdülő és egyéb (nem ipari vagy kereskedelmi) építménye után az éves adó 3. negyedének megfizetése
– rendkívüli élethelyzetbe kerülők adókedvezménye esetén a kérelem benyújtási határideje
Telekadó: éves adó 2. részletének megfizetése
Gépjárműadó: éves adó 2. felének megfizetése
Iparűzési adó: adóelőleg megfizetése, KATA második részletének megfizetése
Talajterhelési díj: 2. részlet megfizetése
december 20. Iparűzési adó: adóelőleg kiegészítése a várható éves fizetendő adó összegére
Építményadó:
– magánszemély lakás, garázs, üdülő és egyéb (nem ipari vagy kereskedelmi) építménye után az éves adó 4 . negyedének megfizetése
tárgyhó 12. napjáig Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: a kifizető által a tárgyhót megelőző hónapban levont adó megfizetése
tevékenység befejezése után 15 napon belül Iparűzési adó: ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni adó bevallása és megfizetése
beszedést követő hó 15. napjáig Idegenforgalmi adó: adóbeszedéssel megfizetett adó befizetése
változás időpontjától számított 15 napon belül Adókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentése (adótárgy megszerzése, elidegenítése; vagyoni értékű jog megszerzése; vállalkozási indítása, megszüntetése; személyi adatokban történt változás; és minden olyan körülmény, amely az adózásra kihat)
KATA hatálya alá tartozás napjától számított 45 napon belül Iparűzési adó: KATA-alany Htv. 39/B. § (3) bek. szerinti egyszerűsített adóalap választása, arról való lemondás bejelentése
tulajdonszerzést követő 15 napon belül Pálinkafőzés céljára kialakított desztillálóberendezés bejelentése

 

Számlaszámok

Számlavezető bank: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
ÉPÍTMÉNYADÓ BESZ. SZLA 11500092-11079673
TELEKADÓ BESZ. SZLA 11500092-11079680
VÁLLAL. KOMM. ADÓJA BESZ. SZLA 11500092-11079697
FÖLDBÉR. SZÁRM. JÖV. BESZ. SZLA 11500092-11079642
EGYÉB ADÓ BESZ. SZLA 11500092-11079745
IDEGEN ADÓ BESZ. SZLA 11500092-11079903
ADÓ KÉSEDELMI PÓTLÉK BESZ. SZLA 11500092-11079721
ADÓBÍRSÁG BESZ. SZLA 11500092-11079714
GÉPJÁRMŰADÓ BESZ. SZLA 11500092-11079738
IPARŰZÉSI ADÓ BESZ. SZLA 11500092-11079707
IDEGENFORGALMI ADÓ BESZ. SZLA 11500092-11079659
TALAJTERHELÉSI DÍJ BESZ. SZLA 11500092-11079910
ILLETÉKBESZEDÉSI SZLA 11500092-11079893
MAGÁNFŐZŐ ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT MAGÁNFŐZÖTT PÁRLAT UTÁNI JÖVEDÉKI ADÓ 11500092-11091350

 

Ügyintézők telefonszámai:

Ügytípus megnevezésTelefonszám
Iparűzési adó; Vállalkozók kommunális adója; Földbérbeadásból származó jövedelem adója, magánfőzött párlat utáni jövedéki adó (62) 530-156
Építményadó; Telekadó (62) 530-156
Könyvelés, iparűzési adó (62) 530-197
Gépjárműadó (62) 530-106
Egyéb-, idegenadó (62) 530-156
Adó- és értékbizonyítvány (62) 530-190
Mártélyi adóügyek (62) 530-162
FAX (62) 530-191

Eseménynaptár

Közelgő határidők

Kiállítás Kiss Lajos néprajzkutató, múzeumigazgató emlékére 2020. január 23. 17:00 - 2020. szeptember 27. 17:00
Eifert János fotóművész: VISSZAPILLANTÁS (1964-2020) 2020. február 23. - 2020. augusztus 30.
Dömötör Mihály: Metamorfózis (fotókiállítás) 2020. március 10. 18:00 - 2020. szeptember 15. 17:00

Ügyfélfogadási rend

Járási Hivatal

Online időpontfoglalás

Online időpontfoglalás