Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Adónaptár

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatához fizetendő adókat banki átutalással vagy a Polgármesteri Hivatal házi pénztárában, a Fontana Credit Takarékszövetkezet illetve a Magyar Takarékbank pénztárában történő készpénzbefizetéssel lehet teljesíteni. Készpénz-átutalási megbízást (sárga csekket) nem küldünk.

Minden itt felsorolt határidő esetében (iparűzési adót is beleértve) az önkormányzati adóhatósághoz kell beadni a bevallást és megfizetni az adót!

Adónaptár 2017.

DátumHatáridőhöz kapcsolódó feladat:
február 15. Iparűzési adó: KATA-alany Htv. 39/B. § (3) bek. szerinti egyszerűsített adóalap választása, arról való lemondás bejelentése
február 25. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: előző év alapján levont adóról a kifizető (gazdálkodó szervezet vagy vállalkozó bérlő) bevallása
március 16. Építményadó:
– ipari és kereskedelmi célra használt építmények (műhely, raktár, iroda, üzlet, egyéb) után az éves adó 1. felének megfizetése
– magánszemély lakás, garázs, üdülő és egyéb (nem ipari vagy kereskedelmi) építménye után az éves adó 1. negyedének megfizetése
Telekadó: éves adó 1. felének megfizetése 
Gépjárműadó: éves adó 1. felének megfizetése
Iparűzési adó: adóelőleg megfizetése, KATA első részletének megfizetése
március 21. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: bérbeadó magánszemély bevallása (ha a bérlőnek nem kell bevallania)
március 31. Talajterhelési díj: 
– bevallás
– 1. részlet megfizetése
május 31. Iparűzési adó:
– bevallás 
– végleges adó és a már befizetett adóelőleg különbözetének megfizetése
június 15. Építményadó:
– magánszemély lakás, garázs, üdülő és egyéb (nem ipari vagy kereskedelmi) építménye után az éves adó 2. negyedének megfizetése
szeptember 15. Építményadó:
– ipari és kereskedelmi célra használt építmények (műhely, raktár, iroda, üzlet, egyéb) után az éves adó 2. felének megfizetése
– magánszemély lakás, garázs, üdülő és egyéb (nem ipari vagy kereskedelmi) építménye után az éves adó 3. negyedének megfizetése
– rendkívüli élethelyzetbe kerülők adókedvezménye esetén a kérelem benyújtási határideje
Telekadó: éves adó 2. részletének megfizetése 
Gépjárműadó: éves adó 2. felének megfizetése
Iparűzési adó: adóelőleg megfizetése, KATA második részletének megfizetése
Talajterhelési díj: 2. részlet megfizetése
december 20. Iparűzési adó: adóelőleg kiegészítése a várható éves fizetendő adó összegére
Építményadó:
– magánszemély lakás, garázs, üdülő és egyéb (nem ipari vagy kereskedelmi) építménye után az éves adó 4 . negyedének megfizetése
tárgyhó 12. napjáig Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: a kifizető által a tárgyhót megelőző hónapban levont adó megfizetése
tevékenység befejezése után 15 napon belül Iparűzési adó: ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni adó bevallása és megfizetése
beszedést követő hó 15. napjáig Idegenforgalmi adó: adóbeszedéssel megfizetett adó befizetése
változás időpontjától számított 15 napon belül Adókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentése (adótárgy megszerzése, elidegenítése; vagyoni értékű jog megszerzése; vállalkozási indítása, megszüntetése; személyi adatokban történt változás; és minden olyan körülmény, amely az adózásra kihat)
KATA hatálya alá tartozás napjától számított 45 napon belül Iparűzési adó: KATA-alany Htv. 39/B. § (3) bek. szerinti egyszerűsített adóalap választása, arról való lemondás bejelentése
tulajdonszerzést követő 15 napon belül Pálinkafőzés céljára kialakított desztillálóberendezés bejelentése

 

Számlaszámok

Számlavezető bank: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
ADÓ KÉSEDELMI PÓTLÉK BESZ. SZLA 11500092-11079721
ADÓBÍRSÁG BESZ. SZLA 11500092-11079714
EGYÉB ADÓ BESZ. SZLA 11500092-11079745
ÉPÍTMÉNYADÓ BESZ. SZLA 11500092-11079673
FÖLDBÉR. SZÁRM. JÖV. BESZ. SZLA 11500092-11079642
GÉPJÁRMŰADÓ BESZ. SZLA 11500092-11079738
IDEGEN ADÓ BESZ. SZLA 11500092-11079903
IDEGENFORGALMI ADÓ BESZ. SZLA 11500092-11079659
ILLETÉKBESZEDÉSI SZLA 11500092-11079893
IPARŰZÉSI ADÓ BESZ. SZLA 11500092-11079707
MAGÁNFŐZŐ ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT MAGÁNFŐZÖTT PÁRLAT UTÁNI JÖVEDÉKI ADÓ 11500092-11091350
TALAJTERHELÉSI DÍJ BESZ. SZLA 11500092-11079910
TELEKADÓ BESZ. SZLA 11500092-11079680
VÁLLAL. KOMM. ADÓJA BESZ. SZLA 11500092-11079697

 

Ügyintézők telefonszámai:

Ügytípus megnevezésTelefonszám
Iparűzési adó; Vállalkozók kommunális adója; Földbérbeadásból származó jövedelem adója, magánfőzött párlat utáni jövedéki adó (62) 530-156
Építményadó; Telekadó (62) 530-131
Könyvelés, iparűzési adó (62) 530-197
Gépjárműadó (62) 530-106
Egyéb-, idegenadó (62) 530-108
Adó- és értékbizonyítvány (62) 530-190
Mártélyi adóügyek (62) 530-108
FAX (62) 530-191

Eseménynaptár

Közelgő határidők

A LÁTVÁNYOS RAKTÁR: BUTELLA, MOTOLLA, BEHÍVÓTÁBLA 2017. január 1. - 2017. december 31.
AZ ALFÖLD MŰVÉSZETE - KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG 2017. január 1. 00:00 - 2017. december 31. 01:00
HÉTKÖZNAPOK VÉNUSZAI 2017. január 1. 00:00 - 2017. december 31. 01:00
Ravasz László emlékkiállítás megnyitója 2017. december 12. - 2017. december 31.
Mezővári Új Óvoda átadó ünnepsége 2017. december 19. 11:00 - 12:00

Ügyfélfogadási rend

Járási Hivatal

Online időpontfoglalás

Online időpontfoglalás