Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

E-útdíj mentesség mezőgazdászoknak

Tájékoztatás a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesüléséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiadásához


Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Cseriné Posztós Krisztina (62) 530-151 posztosk@hodmezovasarhely.hu
kereskedelem@hodmezovasarhely.hu 


Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Lakosságszolgálati iroda, Hatósági csoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Fsz. 24.


Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 - 17:00
Kedd 8:00 - 16:00
Szerda 8:00 - 12:00
Csütörtök 8:00 - 16:00
Péntek 8:00 - 12:00

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány nevePDF
Kérelem hatósági bizonyítvány kiállításához  
Meghatalmazás közigazgatási ügyekhez  

 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény hatálybalépésével Magyarországon 2013. július 1-jétől bevezették az úthasználattal arányos elektronikus útdíj rendszert.

A törvény 3. §. (1)-(3) bek. alapján az útdíjköteles elemi útszakaszok útdíjköteles gépjárművel történő használatához a törvényben meghatározott úthasználati jogosultságot kell szerezni, melynek ellenértékeként a díjfizetésre kötelezettek a törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott útdíj fizetésére kötelesek, a külön rendeletben meghatározott díjkategóriák szerint.

Ugyanezen törvény 28. § (1) bek. q) pontja felhatalmazást adott a Kormánynak, hogy megállapítsa a mezőgazdasági termelők élő állat szállítását és a mezőgazdasági termények betakarítása idejére a mezőgazdasági termények szállítását végző saját gépjárműinek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályait.

A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján díjmentes viszonylati jegy váltására van lehetőség.

A kérelmező a székhely vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjétől kérelmezheti az autópályák kivételével, a 3. melléklet szerinti termények közül a kérelemben meghatározott termény szállítására vonatkozó, a jegyző illetékességi területén található vagy azon kívül eső, a kérelmező székhelye vagy lakóhelye és a használatában álló termőföld, tanya vagy telephely közötti útdíjköteles elemi útszakaszra vonatkozó – június 15-e és december 15-e között – a kérelemben meghatározott termény betakarításának időtartamáig, de legfeljebb 30 napig érvényes, díjmentes – viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiadását.

Díjmentes viszonylati jegy igénylésére a székhely vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzője által kiállított hatósági bizonyítvány alapján kerülhet sor, kizárólag a hatósági bizonyítványban meghatározott díjköteles útszakaszokra vonatkozóan.

A jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány az abban meghatározott termény betakarításának – a hatósági bizonyítvány szerint megállapított – időtartamáig érvényes.

A hatósági bizonyítvánnyal az egyetemes útdíjszolgáltató a hatósági bizonyítványban megjelölt útdíjköteles elemi útszakaszokra díjmentes viszonylati jegyet állít ki a kérelmező részére.

A hatósági bizonyítványt a jegyző a kérelem beérkezésétől számított 3 napon belül, 2 példányban állítja ki. Az eljárás illetékmentes.

A hatósági bizonyítvány kiadása érdekében, kérjük, hogy a nyomtatványt kitölteni és azt a Lakosságszolgálati Iroda Fsz. 24. számú hivatali helyiségbe (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) leadni szíveskedjen.

 

Ügyleírás:

Hatósági bizonyítvány kiadása a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesüléséhez
A kérelmet székhely vagy a lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani.


Szükséges okiratok:

  • Személyigazolvány, lakcímkártya;
  • Forgalmi engedély;
  • Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyéni cég, szövetkezet, egyesülés esetén a létesítő okirat, cégkivonat vagy nyilvántartásba vételt tanúsító okirat és képviseleti jog igazolása;
  • Őstermelői igazolvány;


A kérelem benyújtható:

  • postai úton: HMJV Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
  • személyesen: HMJV Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport Fsz. 24. irodában, ügyfélfogadási időben


Ügyintézés határideje és díja:

Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 3 nap.
A hatósági bizonyítvány kiállítása 2 eredeti példányban történik.
Az eljárás illetékmentes.


Az alkalmazott jogszabályok:

243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól


Egyéb fontos tudnivalók:

Díjmentes viszonylati jegy igénylésére a székhely vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzője által kiállított hatósági bizonyítvány alapján kerülhet sor, kizárólag a hatósági bizonyítványban meghatározott díjköteles útszakaszokra vonatkozóan.

Eseménynaptár

Közelgő határidők

Len-in Mánia az Emlékpontban 2018. november 9. - 2019. február 24.
Tájak, érzelmek. Holler László kiállítása 2019. január 19. - 2019. március 10.
Kovács Imre Attila köteteinek bemutatója 2019. január 24. 17:00 - 18:00

Ügyfélfogadási rend

Járási Hivatal

Online időpontfoglalás

Online időpontfoglalás