Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Építményadó

A helyi adókról szóló 1990. évi C. Törvény alapján építményadó megállapításához a bevallás fogadásának és feldolgozásának támogatása.

 

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Tóth Vivien (62) 530-156 tothvivien@hodmezovasarhely.hu
Kardos Dóra (Lakás és nem lakás céljára szolgáló (garázs, üzlet, műhely, iroda, stb.) épület setén) (62) 530-131 kardos.dora@hodmezovasarhely.hu
dr. Török Zsanett (Reklámhordozó esetén) (62) 530-197 torokzs@hodmezovasarhely.hu

 

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közgazdasági Iroda, Adócsoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Ügyfélszolgálat 6-os ablak

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 - 17:00
Kedd 8:00 - 16:00
Szerda 8:00 - 12:00
Csütörtök 8:00 - 16:00
Péntek 8:00 - 12:00

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány neveÁNYKPDF
Építményadó bevallás - természetes személyek részére    
Építményadó bevallás - egyéni és társas vállalkozások részére    
Nyomtatvány túlfizetés rendezéséhez  
Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról  

 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata


Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) változása miatt az építményadóban a lakás és nem lakás célú építmények mellett a 2018. január 1-jei hatállyal a reklámhordozók is adókötelesekké váltak.

Az adómértéken felül az adókötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket a háttérjogszabályt képező Htv. tartalmazza, melynek 2018. január 1. napjától hatályos szabályai alapján:
„11/A. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó."
„12/A. § Az adó alanya a 11/A. § szerinti esetben az, aki az év első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa."
14. (5) A 11/A. § szerinti esetben az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik meg.
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. § értelmében:
4. reklámhordozó: a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt az e törvény szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény.
3. reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklám, ide nem értve
a) a cégtáblát, üzletfeliratot, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb feliratot és más grafikai megjelenítést,
b) az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklámot,
c) a járművön elhelyezett gazdasági reklámot, továbbá
d) a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívást (hirdetést), valamint a helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetéseket;
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja alapján:
„d) gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám),"
Fenti jogszabályok egyebekben megtalálhatók a Nemzeti Jogszabálytárban (njt.hu).

A fenti törvényi változások miatt szükségessé vált az építményadóról szóló 68/2007. (12.18) Kgy. rendelet módosítása is, melynek értelmében annak 2018. január 1. napjától hatályos 8. § (2) bekezdése az alábbiakat mondja ki:
„Reklámhordozó esetén az adó mértéke 12 000 Ft/m2."
Az adatbejelentést az adóalanyoknak Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város honlapján közzétett számítógépes program segítségével elektronikus úton, legkésőbb 2018. január 15-ig kell megtenniük.


Adókötelezettség:

A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat illetékességi területén - ideértve a belterületi, a külterületi és a zártkerti részeket - található építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.


Az adó alanya:

az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.


Az adó alapja és mértéke:

Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. Az alapadó az építményadó-kötelezettség alá eső építmények hasznos alapterülete alapján kerül kiszámításra. Az adóövezetek, az adókörzetek, az adómértékek, az épület fajtánkénti megkülönböztetését valamint az épületnél figyelembe veendő korrekciós tényezők pontos meghatározását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Eseménynaptár

Közelgő határidők

Kiállítás Kiss Lajos néprajzkutató, múzeumigazgató emlékére 2020. január 23. 17:00 - 2020. szeptember 27. 17:00
Eifert János fotóművész: VISSZAPILLANTÁS (1964-2020) 2020. február 23. - 2020. augusztus 30.
Dömötör Mihály: Metamorfózis (fotókiállítás) 2020. március 10. 18:00 - 2020. szeptember 15. 17:00

Ügyfélfogadási rend

Járási Hivatal

Online időpontfoglalás

Online időpontfoglalás