Gyengénlátó Változat

Építményadó

A helyi adókról szóló 1990. évi C. Törvény alapján építményadó megállapításához a bevallás fogadásának és feldolgozásának támogatása

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Tóth Vivien (62) 530-156 tothvivien@hodmezovasarhely.hu

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közgazdasági Iroda, Adócsoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Ügyfélszolgálat 9-10-es ablak

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 - 17:00
Kedd 8:00 - 16:00
Szerda 8:00 - 12:00
Csütörtök 8:00 - 16:00
Péntek 8:00 - 12:00

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány neveÁNYKPDF
Építményadó bevallás - természetes személyek részére    
Építményadó bevallás - egyéni és társas vállalkozások részére    
Nyomtatvány túlfizetés rendezéséhez  

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

Adókötelezettség:

A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat illetékességi területén - ideértve a belterületi, a külterületi és a zártkerti részeket - található építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

Az adó alanya:

az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

Az adó alapja és mértéke:

Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. Az alapadó az építményadó-kötelezettség alá eső építmények hasznos alapterülete alapján kerül kiszámításra. Az adóövezetek, az adókörzetek, az adómértékek, az épület fajtánkénti megkülönböztetését valamint az épületnél figyelembe veendő korrekciós tényezők pontos meghatározását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Eseménynaptár

Közelgő határidők

KÉSZÜLŐDJ A RÉGIEKKEL! 2017. április 29.
Misszióban a Közel-keleten 2017. május 2. 10:00 - 11:00

Ügyfélfogadási rend

Pogármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

Járási Hivatal

Járási Hivatal