Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Hatósági igazolás 3,5 t feletti gépjárművek tárolásához

Tájékoztatás a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek tárolásához szükséges jegyzői igazolás kiadásához


Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Cseriné Posztós Krisztina (62) 530-151 posztosk@hodmezovasarhely.hu
kereskedelem@hodmezovasarhely.hu 

 

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Lakosságszolgálati iroda, Hatósági csoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Fsz. 24.


Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 - 17:00
Kedd 8:00 - 16:00
Szerda 8:00 - 12:00
Csütörtök 8:00 - 16:00
Péntek 8:00 - 12:00

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány nevePDF
Kérelem hatósági bizonyítvány kiállításához  
Meghatalmazás közigazgatási ügyekhez  

 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. §-a (5) bek. alapján:
(5) A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és autóbuszból

 • 10-nél többet üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal általa vezetett egyéni vállalkozók nyilvántartása tartalmaz,
 • legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését is kérheti, amely alkalmasságát a települési önkormányzat jegyzője igazolja,

feltéve, hogy az a járművek számára ténylegesen tárolási helyéül szolgál. Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására, a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

(6) Az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti telephely alatt a legfeljebb 10 járművet üzemeltető üzemben tartó által a külön jogszabályban megnevezett tárolóhely is értendő.

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerin tehát: 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművet, autóbuszt üzemeltető tulajdonos székhely, telephely címként csak olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék tartalmaz és e járművek számára ténylegesen tárolási helyül szolgál. Azt a tényt, hogy az ingatlan alkalmas a járművek tárolására a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rend. 13. § (2) bek. alapján a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű közúton vagy más közterületen nem tárolható.

A fenti rendelkezés 2012. január 1-je után indított a járművek forgalomba helyezésére, illetve a már nyilvántartásba vett járművekkel kapcsolatos változás bejegyzésére irányuló eljárások során kötelezően alkalmazandó, azaz a jegyzői igazolás nélkül az eljárás nem folytatható le, a járműnyilvántartásba a bejegyzés nem tehető meg.

A jegyzői igazolás a megjelölt közlekedési igazgatási eljárások során (új jármű forgalomba helyezése vagy a tulajdonjog változás bejegyezésekor) bemutatandó okmány, melyet – a 2012. január 1-jén hatályba lépett – a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Kormányrendelet 19. melléklete pontja tartalmaz. E szerint a járműnyilvántartásba történő bejegyzéshez be kell mutatni a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.

A jegyzői igazolás kiadása érdekében, kérjük, hogy ezt a nyomtatványt kitölteni és a Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoportjának Fsz. 24. számú hivatali helyiségébe (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) leadni szíveskedjen.

A jegyzői igazolás „Hatósági bizonyítvány” formájában kerül kiadásra, az eljárás illetékköteles, melyet 3.000 Ft értékű illetékbélyeggel kérünk leróni az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29 §. alapján.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bek. és a 83 § alapján az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe illetve székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes jegyző állítja ki a beadott kérelmeket a benyújtástól számított 10 napon belül, és adja ki az igazolást.


Szükséges okiratok:

 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
 • Haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
 • Közös tulajdonban álló telek esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
 • Vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat (végzés), aláírási címpéldány (cég esetén); 
 • Forgalmi engedély vagy járműkísérő lap;
 • Személyi igazolvány, lakcímkártya;
 • Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás;


A kérelem benyújtható:

 • postai úton: HMJV Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
 • személyesen: HMJV Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport Fsz. 24. irodában, ügyfélfogadási időben


Ügyintézés határideje és díja:

Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 10 nap.
Az eljárásért 3 000 Ft. általános tételű eljárási illetéket kell illetékbélyeg formájában leróni a kérelmen..


Az alkalmazott jogszabályok:

 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
 • 1990. évi XCIII. tv. az illetékek
 • 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
 • 326/2011. (XII. 28.) Kormányrendelet


Egyéb fontos tudnivalók:

A tárolás helye szerinti jegyző kérelemre hatósági bizonyítványt állíthat ki arról, hogy a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművét az üzembentartó nem közterületen tárolja.

Eseménynaptár

Közelgő határidők

A látványos raktár: butella, motolla, behívótábla 2018. január 1. - 2018. december 31.
Hétköznapok Vénuszai 2018. január 1. - 2018. december 31.
65. Vásárhelyi Őszi Tárlat 2018. október 7. - 2018. december 2.

Ügyfélfogadási rend

Járási Hivatal

Online időpontfoglalás

Online időpontfoglalás