Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Hatósági igazolás 3,5 t feletti gépjárművek tárolásához

Tájékoztatás a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek tárolásához szükséges jegyzői igazolás kiadásához


Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Cseriné Posztós Krisztina (62) 530-151 posztosk@hodmezovasarhely.hu
kereskedelem@hodmezovasarhely.hu 
Angyal Zsolt (62) 530-151 angyal.zsolt@hodmezovasarhely.hu

 

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Lakosságszolgálati iroda, Hatósági csoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Fsz. 24.


Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 - 17:00
Kedd 8:00 - 16:00
Szerda 8:00 - 12:00
Csütörtök 8:00 - 16:00
Péntek 8:00 - 12:00

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány nevePDF
Kérelem hatósági bizonyítvány kiállításához  
Hozzájáruló nyilatkozat  
Tájékoztató

 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. §-a (5) bek. alapján:
(5) A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és autóbuszból

 • 10-nél többet üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal általa vezetett egyéni vállalkozók nyilvántartása tartalmaz,
 • legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését is kérheti, amely alkalmasságát a települési önkormányzat jegyzője igazolja,

feltéve, hogy az a járművek számára ténylegesen tárolási helyéül szolgál. Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására, a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

(6) Az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti telephely alatt a legfeljebb 10 járművet üzemeltető üzemben tartó által a külön jogszabályban megnevezett tárolóhely is értendő.

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerin tehát: 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművet, autóbuszt üzemeltető tulajdonos székhely, telephely címként csak olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék tartalmaz és e járművek számára ténylegesen tárolási helyül szolgál. Azt a tényt, hogy az ingatlan alkalmas a járművek tárolására a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rend. 13. § (2) bek. alapján a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű közúton vagy más közterületen nem tárolható.

A fenti rendelkezés 2012. január 1-je után indított a járművek forgalomba helyezésére, illetve a már nyilvántartásba vett járművekkel kapcsolatos változás bejegyzésére irányuló eljárások során kötelezően alkalmazandó, azaz a jegyzői igazolás nélkül az eljárás nem folytatható le, a járműnyilvántartásba a bejegyzés nem tehető meg.

A jegyzői igazolás „Hatósági bizonyítvány” formájában kerül kiadásra, az eljárás illetékköteles, melyet 3.000 Ft értékű illetékbélyeggel kérünk leróni az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29 §. (1) bek. alapján.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 16. § (1) bek. és a 95 § (1) alapján az ügy tárgyát képező ingatlan fekvése szerint illetékes jegyző állítja ki az igazolást a benyújtástól számított 8 napon belül, sommás eljárás keretében.

 

Nyomtatvány beküldése:

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézés törvény) 9.§ (1) bek. a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

Az E-ügyintézési tv. 1.§ 23. pontja szerint gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány.

Az E-ügyintézési tv.) 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Fentiek alapján a nyomtatványt ügyfélkapus belépést követően az E-papír szolgáltatás igénybevételével kérjük hatóságunknak beküldeni.


Szükséges okiratok:

 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
 • Haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
 • Közös tulajdonban álló telek esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
 • Vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat (végzés), aláírási címpéldány (cég esetén); 
 • Forgalmi engedély vagy járműkísérő lap;
 • Utalásról Bizonylat


A kérelem benyújtható:

 • Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az elektronikus ügyintézés lehetőségét az E-papír szolgáltatás igénybevételével biztosítja, melynek elérhetősége: https://epapir.gov.hu/


Ügyintézés határideje és díja:

Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 8 nap.
Az eljárásért 3 000 Ft. általános tételű eljárási illetéket kell utalni a következő bankszámlára: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt 50440016-10027958

Közleménybe kérjük beírni: 3,5 tonna 


Az alkalmazott jogszabályok:

 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
 • 2016. évi CL. törvényaz általános közigazgatási rendtartásról
 • 1990. évi XCIII. tv. az illetékek
 • 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet


Egyéb fontos tudnivalók:

A tárolás helye szerinti jegyző kérelemre hatósági bizonyítványt állíthat ki arról, hogy a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművét az üzembentartó nem közterületen tárolja.

Eseménynaptár

Közelgő határidők

A Plohn Műterem 75 éve (1869-1944) 2019. május 31. 17:00 - 18:00
Nagy-Magyarországtól Nagy-Romániáig 2019. június 6. 17:00 - 18:00

Ügyfélfogadási rend

Járási Hivatal

Online időpontfoglalás

Online időpontfoglalás