Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Anyakönyv

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK ÜGYINTÉZÉSE

Az anyakönyvvezető által ellátott feladatkörök
• anyakönyvezi a születést, házasságkötést, halálesetet;
• kiadja a születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatot;
• felveszi a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a születendő és megszületett gyermek részére;
• teljesíti a házassági névváltozási kérelmeket;
• átveszi a születési névváltozási kérelmeket;
• felveszi a magyar állampolgár külföldi anyakönyvi eseményeinek hazai anyakönyvezéséhez szükséges jegyzőkönyvet;
• ellátja a gyermek családi jogállásának rendezése után az újbóli születési anyakönyvezést;
• kiállítja az anyakönyvi eseménnyel kapcsolatos hatósági bizonyítványt;
• feldolgozza a bíróságtól érkező válási lapokat;
• lebonyolítja a házasságkötést, bejegyzett élettársi kapcsolatot, névadókat, házassági évfordulókat;
• lebonyolítja az állampolgársági esküt.

 

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány nevePDF
00  Anyakönyvi kivonat kérelem                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
01. Tájékoztató anyakönyvi események ügyintézéséhez  
02. Meghatalmazás közigazgatási ügyben
03. Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről  
 04. ELÜGY felhasználói útmutató  
 05. ELÜGY űrlapkitöltéshez segítség  
 06. Dokumentum hitelesítés  
 Apai elismerő nyilatkozat  
 Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése egyneműek esetén  
 Haláleset anyakönyvezése  
 Hatósági bizonyítványok  
 Házassági névviselési forma módosítása  
 Házasságkötés  
 Kivonat kiállítás  
 Külföldön történt anyakönyvi események magyarországi anyakönyvezése  
 Születés anyakönyvezése  
 Születési név megváltoztatása  

 

Vonatkozó jogszabályok:
• 2010. évi 1.tv. az anyakönyvi eljárásról
• 2013. évi 5- tv. a Polgári Törvénykönyv
• 1979.évi 13. tvr. nemzetközi magánjogról
• 1992.évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
• 1993.évi LV. tv. a magyar állampolgárságról
• 1993. évi LXXVII. tv. a nemzeti és etnikai kisebbségről
• 125/1993.(IX.22.) Korm. sz. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993.évi LV. tv. végrehajtására 1997.évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a végrehajtására kiadott 149/1997.(IX.10.) Korm. sz. rendelet
• 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
• 34/1999.(IX.24.) B.M.-EüM.-IM. együttes rendelet az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. tv-nek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról
• 32/2014. (V.19) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
• 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről
• Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 33/2016. (IX. 14.) önkormányzati rendelete A házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól
Az ügyet intéző csoport:
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport Anyakönyvi Hivatala
Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport
Anyakönyvi Hivatal
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
Fsz. 29.
Telefon: 62/530-136; 62/530-100/218 mellék
Email:
anyakonyv@hodmezovasarhely.hu
laczkojudit@hodmezovasarhely.hu
fodorka@hodmezovasarhely.hu
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 08.00-17.00
Kedd, Csütörtök: 08.00-16.00,
Szerda, Péntek: 08.00-12.00
A külföldön történt anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése céljából ajánlott az ügyfelek részéről az előzetes telefonos vagy e-mailes egyeztetés, továbbá az ezzel kapcsolatos ügyintézésre a keddi ügyfélfogadási időben kerül sor 8.00-16.00 között.
Elektronikus Anyakönyvi rendszer (EAK)
Mi az EAK ?
A papír alapú anyakönyvezés 2014.07.01-től megszűnt Magyarországon, ezt követően csak az erre használatos elektronikus anyakönyvezési rendszeren (EAK) tudnak az anyakönyvvezetők dolgozni és anyakönyvi iratot generálni, nyomtatni.
Hogyan és mikor kerülök be az EAK rendszerébe?
Az Elektronikus Anyakönyv (EAK) üresen, adatbázis nélkül indult el 2014-ben, az adatok anyakönyvi ügyintézéskor folyamatosan töltődnek be. E szerint, mikor – 2014. év július 1-hez képest- először anyakönyvi ügyet intéz vagy kivonatot kérelmez az ügyfél, az esemény helye szerinti anyakönyvvezető által bekerül az anyakönyvi eseménye az EAK rendszerébe. Mivel ez országosan használatos rendszer, az adatok bekerülése után minden anyakönyvvezető látja azokat, és tud kivonatot kiállítani.
(Például: a házasságkötés 2000. szeptember 1-én történt Budakeszin történik, a mai napon kivonatot szeretnék kérni róla. 2014. július 1. óta még nem kértem kivonatot a házasságról. Megoldás: Megkeresem a Budakeszi anyakönyvvezetőt (mivel a házasság Budakeszin volt) személyesen, vagy lakóhelyemen, vagy bárhol az országban, és kérem, hogy a Budakeszi anyakönyvvezető rögzítse a házasságot az EAK-on. Ha a kért adatok felkerültek a rendszerre, a továbbiakban bármikor bárhol választok egy anyakönyvvezetőt, akitől kérem, hogy nyomtasson ki anyakönyvi kivonatot a házasságról. A metódus születés és haláleset kapcsán is azonos.)
Mi az egyedi EAK azonosító számom?
Aki már bekerült az elektronikus anyakönyvbe, kapott egy egyedi azonosító (EAK azonosító) számot, melyet a jövőben anyakönyvi folyószám helyett használunk az illető minden anyakönyvi eseményének (születés, házasság, halálozás) nyilvántartására. Ezt a számot érdemes megjegyezni, és anyakönyvi ügyintézésnél az anyakönyvvezetőnek megadni.

Eseménynaptár

Közelgő határidők

Ügyfélfogadási rend

Járási Hivatal

Online időpontfoglalás

Online időpontfoglalás