Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Helyi iparűzési - őstermelők és családi gazdaságok

Helyi iparűzési adóbevallást helyettesítő nyilatkozatok fogadása és feldolgozása Hódmezővásárhely illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről - őstermelők és családi gazdaságok

 

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Nagy Tibor (62) 530-156 nagytibor@hodmezovasarhely.hu
dr. Török Krisztina Zsanett (62) 530-197 torokzsanett@hodmezovasarhely.hu
Kurucz Roland (62) 530-197 kuruczroland@hodmezovasarhely.hu

 

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közgazdasági Iroda, Adócsoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Ügyfélszolgálat 6-os ablak

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 - 17:00
Kedd 8:00 - 16:00
Szerda 8:00 - 12:00
Csütörtök 8:00 - 16:00
Péntek 8:00 - 12:00

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány nevePDF
Bevallást helyettesítő nyilatkozat
Bevallást helyettesítő nyilatkozat - Családi gazdaságok
Bevallást helyettesítő nyilatkozat - Közös őstermelők részére
Nyomtatvány túlfizetés rendezéséhez  

 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

Fontosabb jogszabályok:

  • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (továbbiakban Art.)
  • 1990. évi C. törvény a helyi adókról (továbbiakban Htv.)
  • A helyi iparűzési adóról szóló 32/1991. (12.16.) Kgy. sz. rendelet, a helyi iparűzési adóról és a helyi adókkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 26/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 
  • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (továbbiakban Szjatv.)

 

A helyi iparűzési adó alanya vállalkozó. Vállalkozónak minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000 forintot meghaladja. Az őstermelők esetében az Szja-törvény 2. számú melléklete I. pontjának 5. alpontja a jellemzően előforduló bevételek közé sorolja a felvett támogatást (ideértve különösen az egységes területalapú támogatást is), illetve visszautal a VI. fejezet rendelkezéseire. A 19. § (1) bekezdése értelmében e bevételek közé tartozik a magánszemély részére jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján, költségei fedezetére vagy fejlesztési célra rendelkezésre bocsátott vissza nem térítendő támogatás is. Tehát a helyi iparűzési adóalanyiság (a 600 ezer forintos bevételi értékhatár) megállapítása szempontjából valamennyi – mezőgazdasági őstermelő által kapott– támogatást figyelembe kell venni.

Amennyiben a bevétele a 600 000 forintot nem haladja meg, az őstermelő nem minősül iparűzési adóalanynak, így csupán nyilatkozattételi kötelezettsége van.


Hol és hogyan kell benyújtani a nyilatkozatott?

A honlapról letöltött, kitöltött és aláírt nyilatkozatott a polgármesteri hivatal adócsoportjához kell papíralapon benyújtani.


Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

A nyilatkozat benyújtása díj- és illetékmentes.


Az ügyintézés határidejéről:

Az ügyintézés határideje a nyilatkozat benyújtásának határidejétől (május 31.) számított 30 nap. Ez időszakon belül kerül sor a nyilatkozat feldolgozásra.

Eseménynaptár

Közelgő határidők

Kiállítás Kiss Lajos néprajzkutató, múzeumigazgató emlékére 2020. január 23. 17:00 - 2020. szeptember 27. 17:00
Eifert János fotóművész: VISSZAPILLANTÁS (1964-2020) 2020. február 23. - 2020. augusztus 30.
Dömötör Mihály: Metamorfózis (fotókiállítás) 2020. március 10. 18:00 - 2020. szeptember 15. 17:00

Ügyfélfogadási rend

Járási Hivatal

Online időpontfoglalás

Online időpontfoglalás