Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Helyi iparűzési - őstermelők és családi gazdaságok

Helyi iparűzési adóbevallást helyettesítő nyilatkozatok fogadása és feldolgozása Hódmezővásárhely illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről - őstermelők és családi gazdaságok

 

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Nagy Tibor (62) 530-156 nagytibor@hodmezovasarhely.hu
dr. Török Krisztina Zsanett (62) 530-197 torokzsanett@hodmezovasarhely.hu
Kurucz Roland (62) 530-197 kuruczroland@hodmezovasarhely.hu

 

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közgazdasági Iroda, Adócsoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Ügyfélszolgálat 9-10-es ablak

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 - 17:00
Kedd 8:00 - 16:00
Szerda 8:00 - 12:00
Csütörtök 8:00 - 16:00
Péntek 8:00 - 12:00

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány nevePDF
Bevallást helyettesítő nyilatkozat 2011. évre
Bevallást helyettesítő nyilatkozat 2012. évre  
Bevallást helyettesítő nyilatkozat 2013. évre  
Bevallást helyettesítő nyilatkozat 2014. évre  
Bevallást helyettesítő nyilatkozat 2015. évre  
Bevallást helyettesítő nyilatkozat 2016. évre
Bevallást helyettesítő nyilatkozat 2016. évre - Családi gazdaságok
Bevallást helyettesítő nyilatkozat 2016. évre - Közös őstermelők részére
Nyomtatvány túlfizetés rendezéséhez  

 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

Fontosabb jogszabályok:

  • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (továbbiakban Art.)
  • 1990. évi C. törvény a helyi adókról (továbbiakban Htv.)
  • A helyi iparűzési adóról szóló 32/1991. (12.16.) Kgy. sz. rendelet, a helyi iparűzési adóról és a helyi adókkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 26/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 
  • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (továbbiakban Szjatv.)

 

A helyi iparűzési adó alanya vállalkozó. Vállalkozónak minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000 forintot meghaladja. Az őstermelők esetében az Szja-törvény 2. számú melléklete I. pontjának 5. alpontja a jellemzően előforduló bevételek közé sorolja a felvett támogatást (ideértve különösen az egységes területalapú támogatást is), illetve visszautal a VI. fejezet rendelkezéseire. A 19. § (1) bekezdése értelmében e bevételek közé tartozik a magánszemély részére jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján, költségei fedezetére vagy fejlesztési célra rendelkezésre bocsátott vissza nem térítendő támogatás is. Tehát a helyi iparűzési adóalanyiság (a 600 ezer forintos bevételi értékhatár) megállapítása szempontjából valamennyi – mezőgazdasági őstermelő által kapott– támogatást figyelembe kell venni.

Amennyiben a bevétele a 600 000 forintot nem haladja meg, az őstermelő nem minősül iparűzési adóalanynak, így csupán nyilatkozattételi kötelezettsége van.


Hol és hogyan kell benyújtani a nyilatkozatott?

A honlapról letöltött, kitöltött és aláírt nyilatkozatott a polgármesteri hivatal adócsoportjához kell papíralapon benyújtani.


Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

A nyilatkozat benyújtása díj- és illetékmentes.


Az ügyintézés határidejéről:

Az ügyintézés határideje a nyilatkozat benyújtásának határidejétől (május 31.) számított 30 nap. Ez időszakon belül kerül sor a nyilatkozat feldolgozásra.

Eseménynaptár

Közelgő határidők

A LÁTVÁNYOS RAKTÁR: BUTELLA, MOTOLLA, BEHÍVÓTÁBLA 2017. január 1. - 2017. december 31.
AZ ALFÖLD MŰVÉSZETE - KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG 2017. január 1. 00:00 - 2017. december 31. 01:00
HÉTKÖZNAPOK VÉNUSZAI 2017. január 1. 00:00 - 2017. december 31. 01:00
Ravasz László emlékkiállítás megnyitója 2017. december 12. - 2017. december 31.
Mezővári Új Óvoda átadó ünnepsége 2017. december 19. 11:00 - 12:00

Ügyfélfogadási rend

Járási Hivatal

Online időpontfoglalás

Online időpontfoglalás