Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Általános adatvédelmi tájékoztató

A személyes adatok védelméhez való jog alkotmányos alapjog. Az eljárás során a személyes adatok védelme tárgyában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az irányadó.

Tovább

Bírósági felülvizsgálat

Milyen esetekben kezdeményezhető bírósági felülvizsgálat?

Tovább

Jogorvoslati eljárások - Fellebbezési eljárás

Mikor van helye fellebbezésnek?

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.

Tovább

Jogorvoslati eljárások - Méltányossági eljárás

Mikor kérhető méltányossági eljárás?

Az ügyfél a méltányossági eljárás lefolytatása iránti kérelmét a jogerős határozatot hozó hatóságtól kérheti. A méltányossági eljárás esetében az a közigazgatási hatóság jár el, amely a jogorvoslattal megtámadott határozatot hozta, tehát vagy az első fokú vagy a másodfokú közigazgatási hatóság.

Tovább

Jogorvoslati eljárások - Újrafelvételi eljárás

Mikor lehet újrafelvételi eljárást kezdeményezni?

Az újrafelvételi eljárás alapját az adhatja, hogy ha az ügyfélnek a jogerős határozattal lezárt ügyben a határozat jogerőre emelkedését követően jutott tudomására a határozat meghozatala előtt már meglévő, az eljárásban még el nem bírált és az ügy elbírálása szempontjából lényeges tény, adat vagy más bizonyíték elbírálása esetén az ügyfélre kedvezőbb határozatot eredményezett volna

Tovább

K01 - Űrlap közigazgatási szerv részére a keresetlevél benyújtásához

K01 - Űrlap közigazgatási szerv részére a keresetlevél benyújtásához

Tovább

P26 – Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez

P26 – Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatási iránti perekben

Tovább

Eseménynaptár

Közelgő határidők

Ügyfélfogadási rend

Járási Hivatal

Online időpontfoglalás

Online időpontfoglalás