Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Jogorvoslati eljárások - Méltányossági eljárás

Mikor kérhető méltányossági eljárás?

Az ügyfél a méltányossági eljárás lefolytatása iránti kérelmét a jogerős határozatot hozó hatóságtól kérheti. A méltányossági eljárás esetében az a közigazgatási hatóság jár el, amely a jogorvoslattal megtámadott határozatot hozta, tehát vagy az első fokú vagy a másodfokú közigazgatási hatóság.

 

A határozat módosítása vagy visszavonása kérhető, ha a határozat végrehajtása az ügyfél számára a határozat meghozatala után bekövetkezett okból méltánytalanul súlyos hátrányt okoz, és a végrehajtási eljárásban méltányosság nem gyakorolható.
A végrehajtási eljárásban a végrehajtás felfüggesztését lehet kérni, amennyiben a határozat jogerőre emelkedése után az ügyfél helyzetében olyan változást következett be, amely jelentősen megnehezíti a kötelezettség teljesítését. A végrehajtási eljárásban méltánylást érdemlő körülménynek kell tekinteni a kötelezett vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapotában, illetve a kötelezett vagyoni helyzetében bekövetkezett jelentős változást.

 

A méltányossági kérelemben a határozat meghozatala során bekövetkezett jogszabálysértésre nem lehet hivatkozni. A jogi szabályozásnak a határozat meghozatala utáni megváltozása nem ad alapot méltányossági kérelem benyújtására.
Az eljárás során alkalmazott szabályok:


A határozat méltányosságból való módosítására vagy visszavonására csak kivételesen és a következő együttes feltételek fennállása esetén kerülhet sor:

  • az eljáró hatóság hatáskörét megállapító jogszabály ezt nem zárja ki, 
  • az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél vagy az ellenérdekű ügyfél hozzájárul a határozatnak a kérelem szerinti módosításához, 
  • a módosítás vagy visszavonás nem sért közérdeket, 
  • a határozat jogerőre emelkedése óta egy év, vagy ha a jogerős határozatban megállapított teljesítési határidő egy évnél hosszabb, a teljesítési határidő még nem telt el.

 

A méltányossági kérelem tárgyában a hatóság jogorvoslattal nem támadható határozattal dönt.

Eseménynaptár

Közelgő határidők

Kiállítás Kiss Lajos néprajzkutató, múzeumigazgató emlékére 2020. január 23. 17:00 - 2020. szeptember 27. 17:00
Eifert János fotóművész: VISSZAPILLANTÁS (1964-2020) 2020. február 23. - 2020. augusztus 30.
Dömötör Mihály: Metamorfózis (fotókiállítás) 2020. március 10. 18:00 - 2020. szeptember 15. 17:00

Ügyfélfogadási rend

Járási Hivatal

Online időpontfoglalás

Online időpontfoglalás