Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Jogorvoslati eljárások - Újrafelvételi eljárás

Mikor lehet újrafelvételi eljárást kezdeményezni?

Az újrafelvételi eljárás alapját az adhatja, hogy ha az ügyfélnek a jogerős határozattal lezárt ügyben a határozat jogerőre emelkedését követően jutott tudomására a határozat meghozatala előtt már meglévő, az eljárásban még el nem bírált és az ügy elbírálása szempontjából lényeges tény, adat vagy más bizonyíték elbírálása esetén az ügyfélre kedvezőbb határozatot eredményezett volna

 

Fontos továbbá, hogy a hozott hatósági döntés közigazgatási szakban emelkedett jogerőre azaz nincs a bíróságnak az ügyben érdemi határozata. Ez utóbbi esetben ugyanis nem a közigazgatási újrafelvételi eljárás, hanem a polgári perrendtartásban szabályozott perújítás áll az ügyfél rendelkezésére.

 

Az ügyfél az újonnan felmerült lényeges tény, adat vagy bizonyíték tudomásszerzésétől számított tizenöt napon belül nyújthatja be újrafelvételi kérelmét. Csak jogerős határozat ellen nyújtható ilyen kérelem, a jogerőre emelkedéstől számított hat hónapon belül. Itt mindig az elsőfokú hatóság folytatja le az újrafelvételi eljárást, akkor is, hogy ha volt időközben másodfokú eljárás. Adott ügyben mindig figyelemmel kell lenni arra, hogy törvény kivételesen, az ügyfél különös méltánylást érdemlő érdekére tekintettel a közigazgatási határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapnál hosszabb, de három évet meg nem haladó jogvesztő határidőt is meghatározhat az újrafelvételi kérelem benyújtására, feltéve hogy az újrafelvételi eljárásban hozott döntés mások jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét nem érinti.


A hatóság az újrafelvételi kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha

  • az a jogerős határozat meghozatala után bekövetkezett tényen, illetve a jogi szabályozásban bekövetkezett változáson alapul,
  • az ügyben bírósági felülvizsgálat van folyamatban, vagy a bírósági felülvizsgálat során a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság határozatot hozott,
  • a határozat jogerőre emelkedésétől számítva hat hónap eltelt,
  • azt törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet kizárja.


Az eljárás menete:

Több döntési variáció áll az elsőfokú hatóság rendelkezésére, attól függően, hogy egyetért részben ért egyet, vagy nem ért egyet a kérelemmel. Ennek megfelelően elutasít, módosít vagy visszavon, illetőleg, ha az újonnan a hatóság tudomására jutó adatok, tények új tényállást bontakoztatnak ki, akkor nyilvánvalóan az új tényállásnak megfelelő új döntésnek is helye van az újrafelvételi eljárás eredményeként. Ha a hatóság az újrafelvételi kérelemnek helyt ad, az ügyfelet olyan eljárásjogi helyzetbe kell hozni, mint amilyenben akkor lenne, ha már a korábbi határozat meghozatalakor ismerte volna az újrafelvételi eljárás alapjául szolgáló tényt, adatot vagy bizonyítékot.
Az újrafelvételi kérelem alapján hozott döntésnek nem akadálya a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok sérelme. Az újrafelvételi eljárás során hozott döntés ellen az általános szabályok szerint van helye jogorvoslatnak.

Eseménynaptár

Közelgő határidők

Kiállítás Kiss Lajos néprajzkutató, múzeumigazgató emlékére 2020. január 23. 17:00 - 2020. szeptember 27. 17:00
Eifert János fotóművész: VISSZAPILLANTÁS (1964-2020) 2020. február 23. - 2020. augusztus 30.
Dömötör Mihály: Metamorfózis (fotókiállítás) 2020. március 10. 18:00 - 2020. szeptember 15. 17:00

Ügyfélfogadási rend

Járási Hivatal

Online időpontfoglalás

Online időpontfoglalás