Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Ipari ügyek - telepengedélyek

Tájékoztatás ipari tevékenység végzéséhez szükséges bejelentés/kérelem beadásához


Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Cseriné Posztós Krisztina (62) 530-151 posztosk@hodmezovasarhely.hu
kereskedelem@hodmezovasarhely.hu 
Angyal Zsolt (62) 530-151 angyal.zsolt@hodmezovasarhely.hu


Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Lakosságszolgálati iroda, Hatósági csoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Fsz. 24.

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 - 17:00
Kedd 8:00 - 16:00
Szerda 8:00 - 12:00
Csütörtök 8:00 - 16:00
Péntek 8:00 - 12:00

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány nevePDF
Telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséhez szükséges kérelem  
Bejelentés köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés  
Adatváltozás bejelentésére szolgáló adatlap  
Ipari tevékenység megszűnéséről szóló bejelentés  
Hozzájáruló nyilatkozat  
Tájékoztatás iparitevékenység végzéséhez  


Ügy leírása, szükségessége, folyamata

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet tartalmazza a bejelentés és telepengedély alapján gyakorolható ipari tevékenységek folytatásának szabályait.

A rendelet hatálya nem terjed ki

 • a Magyar Honvédség szervezetei által folytatott ipari tevékenységekre, 
 • a külön jogszabály szerint környezetvédelmi engedélyköteles, illetve egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenységekre, 
 • a működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenységekre
 • a fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységekre.


A rendelet alkalmazásában
Bejelentés-köteles tevékenységek:
a) az 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenység;
b) a 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység
ba) a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint
bb) nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.


Engedélyköteles ipari tevékenységek: 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység

Az 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenységek tartalmára vonatkozóan a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében foglalt tartalmi meghatározások az irányadóak.

 

Vonatkozó jogszabályok:

 • 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (R.) a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
 • 2004. évi CXL. törvény (Ket) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.)
 • 35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási 
 • 186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről

 

Az eljárások illetéke, díja

 • Bejelentés-köteles tevékenység:3 000 Ft-os illetékbélyeg
 • Adatváltozás bejelentése: Illetékmentes
 • Telepengedély 5 000 Ft. igazgatásszolgáltatási díj 
 • Adatváltozás bejelentése: 5 000 Ft. igazgatásszolgáltatási díj

 

Eljáró hatóság

A telep fekvése szerint illetékes település jegyzője.


Eljárás bejelentés-köteles tevékenységek esetén


Bejelentés: az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

A bejelentést követően a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

 • Ha végezhető, akkor a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, az interneten elérhető.
 • Ha nem végezhető, akkor az ipari tevékenységet határozattal megtiltja és a telepet bezáratja.

 

Eljárás engedélyköteles ipari tevékenység esetén

Engedély-köteles ipari tevékenységet csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni

A telepengedély kiadására irányuló kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell a telep fekvése szerint illetékes jegyzőhöz benyújtani. A telepengedélyezési eljárásért járó igazgatásszolgáltatási díjat a kérelem benyújtásakor kell befizetni.

A jegyző a telepengedély iránti kérelem beérkezését követően meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

Telepengedélyezési eljárásban kötelező helyszíni szemlét tartani. A helyszíni szemlén tett megállapítások, az övezeti besorolás és a szakhatósági hozzájárulások alapján, ha a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, kerül kiadásra a telepengedély. Az engedély kiadásával egyidejűleg a jegyző a telepet nyilvántartásba veszi.

A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

 

Adatváltozás/megszűnés bejelentése bejelentés és engedélyköteles ipari tevékenységek esetén:

A tevékenységet végző a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változást, jogutódlást, – annak megfelelő igazolása mellett - az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.

Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni. Ilyenkor a telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.

Ha az ipari tevékenység végzője a telepen folytatott ipari tevékenység mellett másik bejelentés, vagy engedélyköteles ipari tevékenységet is folytatni kíván, a bejelentés-köteles tevékenységet köteles haladéktalanul bejelenteni, az újonnan végezni kívánt engedélyköteles tevékenységre pedig új kérelem benyújtásával engedélyt kérni.

 

Ügyleírás:

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet előírásai alapján végezhető bejelentés és telepengedély alapján gyakorolható ipari tevékenység.

 

A rendelet hatálya nem terjed ki

 • a Magyar Honvédség szervezetei által folytatott ipari tevékenységekre,
 • a külön jogszabály szerint környezetvédelmi engedélyköteles, illetve egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenységekre,
 • a működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenységekre
 • a fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységekre.

 

A rendelet alkalmazásában

Bejelentés-köteles tevékenységek:

a)      az 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenység;

b)      a 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység

ba) a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint

bb) nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi véglegessé vált használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

 

Engedélyköteles ipari tevékenységek: 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység

 

Az 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenységek tartalmára vonatkozóan a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében foglalt tartalmi meghatározások az irányadóak.

 

 

Eljárás bejelentés-köteles tevékenységek esetén

Bejelentés: az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, melyet elektronikus úton kell beküldeni.

A bejelentést követően a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

 • Ha végezhető, akkor a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, az interneten elérhető.
 • Ha nem végezhető, akkor az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.

 

 

Eljárás engedélyköteles ipari tevékenység esetén

Engedély-köteles ipari tevékenységet csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni

 

A telepengedély kiadására irányuló kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell a telep fekvése szerint illetékes jegyzőhöz elektronikus úton benyújtani. A telepengedélyezési eljárásért járó igazgatásszolgáltatási díjat a kérelem benyújtásakor kell befizetni.

 

A jegyző a telepengedély iránti kérelem beérkezését követően meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A jegyző a telepet telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

 

 

Adatváltozás/megszűnés bejelentése bejelentés és engedélyköteles ipari tevékenységek esetén:

A tevékenységet végző a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. (Ákr. 26. § (1) A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.)

 

Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változást, jogutódlást, – annak megfelelő igazolása mellett - az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.

 

Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni. Ilyenkor a telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.

 

Ha az ipari tevékenység végzője a telepen folytatott ipari tevékenység mellett másik bejelentés, vagy engedélyköteles ipari tevékenységet is folytatni kíván, a bejelentés-köteles tevékenységet köteles haladéktalanul bejelenteni, az újonnan végezni kívánt engedélyköteles tevékenységre pedig új kérelem benyújtásával engedélyt kérni.

 

 

Szükséges okiratok

Bejelentés-köteles ipari tevékenység végzése esetén.

 • nem a kérelmező tulajdonában levő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet, stb.) vonatkozó igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező, közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
 • aláírási címpéldány (cég esetén)
 • UTALÁSRÓL BIZONYLAT

 

Telepengedélyes ipari tevékenység esetén:

 • nem a kérelmező tulajdonában levő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet, stb.) vonatkozó igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező, közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
 • aláírási címpéldány (cég esetén)
 • környezetvédelmi tervfejezet
 • UTALÁSRÓL BIZONYLAT

 

 

 

 

 

 

 

Vonatkozó jogszabályok:

 • 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (R.) a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól;;
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.);
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.);
 • 35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási;
 • 186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről;

 

Az eljárások illetéke, díja

 • Bejelentés-köteles tevékenység: 3 000 Ft általános tételű illeték

Az általános tételű illetéket a következő bankszámlára kell utalni: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt 11500092-11080563. Közleménybe kérjük beírni: IPAR

 

Adatváltozás bejelentése: Illetékmentes

 

 • Telepengedély: 5 000 Ft. igazgatásszolgáltatási díj

Az igazgatási szolgáltatási díjat a következő bankszámlára kell utalni: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt 55440016-10015892. Közleménybe kérjük beírni: TELEP

 

Adatváltozás bejelentése: 5 000 Ft. igazgatásszolgáltatási díj (utalni)

Az igazgatási szolgáltatási díjat a következő bankszámlára kell utalni: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt 55440016-10015892. Közleménybe kérjük beírni: TELEP

 

 

Eljáró hatóság

A telep fekvése szerint illetékes település jegyzője.

 

Az ügyet intéző csoport:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

 

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport

Fsz. 24.

Telefon: 62/530-151

Fax: 62/530-134

Email: kereskedelem@hodmezovasarhely.hu

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 08.00-17.00 Kedd, Csütörtök: 08.00-16.00, Szerda, Péntek: 08.00-12.00

 

A kérelem benyújtható:

Elektronikusan: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az elektronikus ügyintézés lehetőségét az E-papír szolgáltatás igénybevételével biztosítja, melynek elérhetősége: https://epapir.gov.hu/

 

Ügyintézés határidő:

Az ügyintézési határidő 30 nap.

 

Egyéb fontos tudnivalók:

Amennyiben a tevékenység folytatója

a)       telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytat bejelentés nélkül, vagy

b)      a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,

a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból.

Eseménynaptár

Közelgő határidők

A Plohn Műterem 75 éve (1869-1944) 2019. május 31. 17:00 - 18:00
Nagy-Magyarországtól Nagy-Romániáig 2019. június 6. 17:00 - 18:00

Ügyfélfogadási rend

Járási Hivatal

Online időpontfoglalás

Online időpontfoglalás