Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Talajterhelési díj

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján talajterhelési díj megállapításához a bevallás fogadásának és feldolgozásának támogatása

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Nagy Tibor (62) 530-156 nagytibor@hodmezovasarhely.hu

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közgazdasági Iroda, Adócsoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Ügyfélszolgálat 6-os ablak.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 - 17:00
Kedd 8:00 - 16:00
Szerda 8:00 - 12:00
Csütörtök 8:00 - 16:00
Péntek 8:00 - 12:00

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány nevePDF
Talajterhelési díj bevallás 2011  
Talajterhelési díj bevallás 2012  
Talajterhelési díj bevallás 2013  
Talajterhelési díj bevallás 2014  
Talajterhelési díj bevallás 2015  
Talajterhelési díj bevallás 2016
Talajterhelési díj bevallás 2017
Talajterhelési díj bevallás 2018
Talajterhelési díj bevallás 2019   

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

Díjkötelezettség:

A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területére azon kibocsátóra, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát, ammónium, szulfát, klorid tartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot felmérés keretében mért értékeket.

 

A talajterhelési díj alanya:

Az a természetes személy vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (továbbiakban: kibocsátó), aki az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe. Kibocsátók azonosításához szükséges adatok: Kibocsátó neve (cégneve), születési ideje, anyja születési neve, lakóhelye (székhelye).

 

A talajterhelési díj alapja és mértéke:

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. A talajterhelési díj alapja csökkenthető a meghibásodásból eredő többlet vízfogyasztás mennyiségével is. A talajterhelési díj mértéke: 1 800,- Ft/m3

 

A díjkötelezettség bevallása:

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti a talajterhelési díj bevallását. A bevallás benyújtásának határideje a tárgyévet követő év március 31. napja. Amennyiben a kibocsátó több telephelyet működtet, bevallásában az adatokat telephelyenként kell feltüntetni.

 

A díjfizetési kötelezettség:

A talajterhelési díjat a kibocsátónak a tárgyévet követő év március 31-ig és szeptember 15-ig két egyenlő részletben megfizetnie a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Talajterhelési Díj Számlájára (11500092-11079910).

 

A díjfizetési kötelezettség megszűnése:

A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azzal a nappal szűnik meg, amely napon a vízszolgáltatás igénybevétele a szolgáltató igazolása szerint megszűnt, vagy a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt. A kibocsátónak a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége megszűnéséről, annak bekövetkezéséről számított 30 napon belül bevallást kell tennie az önkormányzati adóhatósághoz, a rácsatlakozást a szerződés másolatával igazolnia kell. A kibocsátónak a bevallást követő 30 napon belül a tárgyévre vonatkozó talajterhelési díjat egy összegben meg kell fizetnie.

 

Alkalmazott jogszabályok:

  • A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
  • 30/2012. (07.03.) Kgy. rendelet a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjról, továbbá az építményadóról szóló 68/2007.(12.18.) Kgy. rendelet és az idegenforgalmi adóról szóló 37/2001.(12.18.) Kgy. rendelet módosításáról
  • 8/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjról

Eseménynaptár

Közelgő határidők

Kiállítás Kiss Lajos néprajzkutató, múzeumigazgató emlékére 2020. január 23. 17:00 - 2020. szeptember 27. 17:00
Eifert János fotóművész: VISSZAPILLANTÁS (1964-2020) 2020. február 23. - 2020. augusztus 30.
Dömötör Mihály: Metamorfózis (fotókiállítás) 2020. március 10. 18:00 - 2020. szeptember 15. 17:00

Ügyfélfogadási rend

Járási Hivatal

Online időpontfoglalás

Online időpontfoglalás