Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Vásár, piac, bevásárlóközpont engedélyezése

Tájékoztatás vásár, piac illetve bevásárlóközpont üzemeltetési engedély kérelem beadásához


Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Cseriné Posztós Krisztina (62) 530-151 posztosk@hodmezovasarhely.hu
kereskedelem@hodmezovasarhely.hu 


Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Lakosságszolgálati iroda, Hatósági csoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Fsz. 24.


Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 - 17:00
Kedd 8:00 - 16:00
Szerda 8:00 - 12:00
Csütörtök 8:00 - 16:00
Péntek 8:00 - 12:00


Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány nevePDF
Bevásárlóközpont bejelentése
Helyi termelői piac bejelentése
Nyilvántartásba vételi kérelem
Adatváltozás bejelentésére vonatkozó kérelem
Meghatalmazás közigazgatási ügyekhez


Ügy leírása, szükségessége, folyamata

A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet alapján Magyarország területén piac illetve vásár (kivéve: közterületen rendezett ünnepi vásárok) a tevékenység helye szerint illetékességgel rendelkező jegyzője által kiadott piacüzemeltetési engedély birtokában folytatható.

Helyi termelői piac és bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló szándékot a fenntartónak/üzemeltetőnek a helyi termelői piac/bevásárlóközpont helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél bejelentenie.


A rendelet alkalmazásában

 • vásár, piac: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben (a továbbiakban: Kertv.) meghatározott értékesítési forma, értékesítési hely;
 • alkalmi (ünnepi) vásár: ünnepekhez, rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó alkalomszerű - legfeljebb 20 napig, indokolt esetben 30 napig tartható - vásár;
 • állandó vásár, illetve piac: a b) pontban meghatározott időtartamot meghaladó ideig működő értékesítési forma, értékesítési hely, ideértve az ugyanazon helyszínen, nyitva tartása szerint csak meghatározott napokon és meghatározott időben, de rendszeresen működő vásárt, piacot is, ide nem értve a nagybani piaci tevékenységet;
 • használtcikk-vásár, illetve -piac: olyan helyi jellegű, általában időszaki értékesítési hely, ahol az eredeti célra még rendeltetésszerűen használható terméket (használt cikk) árusítanak;
 • állatvásár: olyan időszaki értékesítési hely - ideértve az állatbörzét és az állatárverést is -, ahol nem kizárólag egy állattartási helyről származó élő állatot - ide nem értve a fogyasztási célra szánt halat és más hasznos vízi állatot - árusítanak;
 • bevásárló központ a kereskedelemről szóló törvény alapján: olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben állandó jelleggel több kereskedő folytat túlnyomórészt üzletekben különböző típusú kereskedelmi tevékenységet, és ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási tevékenységet is folytatnak; 
 • helyi termelői piac a kereskedelemről szóló törvény alapján: olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti;

 

Piacüzemelési engedélyezési eljárás piac, vásár üzemeltetéséhez:

Vásár és piac olyan területen rendezhető, illetve tartható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely vásár rendezése, helyi termelői piac működése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A területnek, a vásár, illetve piac jellegétől, az ott értékesített termékkörtől, illetve a folytatott tevékenységtől függően, meg kell felelnie a jogszabályban előírt építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek, valamint rendelkeznie kell a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal.

A vásár vagy a piac üzemeltetését a vásár vagy piac helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője engedélyezi.


A vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelemben - a Szolgtv.-ben meghatározottakon túl - meg kell jelölni, illetve csatolni kell:

 • területhasználatának jogcímét igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájáruló nyilatkozata
 • közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozata
 • vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat (végzés), aláírási címpéldány (cég esetén)
 • képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás
 • a vásár, piac számára kijelölt területet, alapterületét, méretarányos helyszínrajzát az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés, és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak kijelölésével;
 • a vásár, piac működésének rendje
 • élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, illetve állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a vásár vagy a piac területén a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít.
 • intézmények illetékmentessége esetén nyilatkozata
 • kommunális hulladék elszállításáról szóló vállalkozói szerződés

Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 15 nap.

A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a vásárt, a piacot és annak fenntartóját nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános. A jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

Az engedély adataiban történő változásról a fenntartó köteles a jegyzőt haladéktalanul értesíteni.


Helyi termelői piac működtetésének bejelentése:

A Kormányrendelet bejelentési kötelezettséget ír elő a helyi termelői piacok fenntartására, üzemeltetésére. Az üzemeletetési szándékot a helyi termelői piac helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének kell bejelenteni.

Amennyiben a bejelentés megfelel a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. §-ának, valamint az 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet 4/B § 2 bekezdésének, úgy a jegyző a szolgáltatót hatósági nyilvántartásába bejegyzi.

A jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

A helyi termelői piac fenntartója nyilvántartás adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A nyilvántartásba vételi eljárás ügyintézési határideje 15 nap.

 

Bevásárlóközpont üzemeltetésének bejelentése:

A Kormányrendelet bejelentési kötelezettséget ír elő a bevásárlóközpontok üzemeltetésére. Az üzemeletetési szándékot a bevásárlóközpontot helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének kell bejelenteni.
Amennyiben a bejelentés megfelel a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. §-ának, valamint az 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet 4/A § 1. bekezdésének, úgy a jegyző a szolgáltatót hatósági nyilvántartásába bejegyzi.
A jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
A bevásárlóközpont fenntartója nyilvántartás adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.
A nyilvántartásba vételi eljárás ügyintézési határideje 15 nap.


Ügyleírás:

A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13) Korm. rendelet hatálya Magyarország területén rendezett, illetve tartott vásárokra, piacokra és üzemeltetett bevásárlóközpontokra, valamint a vásárokon, a piacokon és a bevásárlóközpontokban folytatott kereskedelmi tevékenységre terjed ki. Nem tartozik e rendelet hatálya alá a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerint közterületen a húsvéti, adventi, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenység.


Szükséges okiratok

Piacüzemelési engedélyezési eljáráshoz piac, vásár esetén:

 • területhasználatának jogcímét igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájáruló nyilatkozata
 • közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozata
 • vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat (végzés), aláírási címpéldány (cég esetén)
 • képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás
 • a vásár, piac számára kijelölt területet, alapterületét, méretarányos helyszínrajzát az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés, és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak kijelölésével;
 • a vásár, piac működésének rendje
 • élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, illetve állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a vásár vagy a piac területén a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít.
 • intézmények illetékmentessége esetén nyilatkozata
 • kommunális hulladék elszállításáról szóló vállalkozói szerződés


Helyi termelői piac/bevásárlóközpont működtetésének bejelentéséhez:


 • területhasználatának jogcímét igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájáruló nyilatkozata
 • közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozata
 • vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat (végzés), aláírási címpéldány (cég esetén)
 • képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás

 

A kérelem benyújtható:

 • postai úton: HMJV Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
 • személyesen: HMJV Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport Fsz. 24. irodában, ügyfélfogadási időben


Ügyintézés határideje és díja:

Az ügyintézési határidő a kérelem/bejelentés beérkezésétől számított 15 nap.
Az eljárásért 3 000 Ft. általános tételű eljárási illetéket kell illetékbélyeg formájában leróni a kérelmen.

 

Az alkalmazott jogszabályok:

 • 55/2009. (III. 13.) vásárokról a piacokról és a bevásárlóközpontokról 
 • 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről
 • 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2009 évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

 

Egyéb fontos tudnivalók:

Ha a helyi termelői piac üzemeltetéséhez a forgalmazott termékekre tekintettel külön hatóság engedélye szükséges, és az ügyfél - a bejelentés köteles helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándékára vonatkozó bejelentésének benyújtásával egyidejűleg - a külön engedély iránti kérelmet a helyi termelői piac helye szerint illetékes jegyzőhöz nyújtja be, a jegyző a külön engedély kiadására irányuló eljárásban közreműködő hatóságként jár el.

Az egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő, valamely EGT-államban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező magánszemély a tulajdonát képező vagyontárgyakat használtcikk-piacon és - vásáron alkalomszerűen értékesítheti. Nem tekinthető használt cikknek a kozmetikai termék, az élelmiszer, a takarmány, az élvezeti cikk. A magánszemély a tulajdonát képező élő állatot állatvásáron alkalomszerűen értékesítheti.

Gyűjtött, szedett gomba vásáron, piacon csak ott árusítható, ahol a gombaértékesítési engedély kiadására és az értékesítés ellenőrzésére a vásár, piac területén a teljes nyitvatartási idő alatt gombavizsgáló szakellenőr működik.

Szeszes ital vásáron, piacon a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 110. § (11) bekezdésében, illetve a 67. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítése mellett árusítható.

Eseménynaptár

Közelgő határidők

A látványos raktár: butella, motolla, behívótábla 2018. január 1. - 2018. december 31.
Hétköznapok Vénuszai 2018. január 1. - 2018. december 31.
65. Vásárhelyi Őszi Tárlat 2018. október 7. - 2018. december 2.

Ügyfélfogadási rend

Járási Hivatal

Online időpontfoglalás

Online időpontfoglalás